Acte normative

Politica Publică Cultura Deschisă

Inițiator: Ministerul Culturii

Perioada consultării publice:
13-09-2023 10:00 29-09-2023 14:00

Prezenta propunere de politică publică pleacă de la nevoia reală de atenuare a nivelului diferit de dezvoltare manifestat pe mai multe paliere în cadrul Sectoarelor Culturale și Creative (SCC), dintre care cele mai vizibile sunt urban/rural, public/privat sau import/export cultural.

Vezi textul integral

Politica publică Cultura Viitorului

Inițiator: Ministerul Culturii

Perioada consultării publice:
13-09-2023 11:00 29-09-2023 14:00

Politica publică prezintă principalele direcții de acțiune necesare actualizării tehnologice în domeniul culturii și îmbunătățirii modalităților de cercetare și punere în valoare a patrimoniului cultural și creațiilor artistice.

Vezi textul integral

Strategia sectorială în domeniul culturii 2023-2030

Inițiator: Ministerul Culturii

Perioada consultării publice:
27-09-2023 10:14 09-10-2023 10:14

 Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030 a fost elaborată în cadrul proiectului Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural, cod MySMIS 129541 / cod SIPOCA 709, finanțat din Fondul Social European, prin „Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

 

Vezi textul integral