Despre noi

Aplicația SeCoPu

Aplicația SeCoPu asigură instrumentele necesare Ministerului Culturii pentru a publica online acte normative supuse consultării publice, într-un format intuitiv, organizat pe articole sau paragrafe. Utilizatorii pot formula propuneri/ observații/ comentarii asupra actelor normative, după crearea și configurarea unui cont de utilizator.

Instrucțiuni de utilizare

Înregistrează-te în aplicație și PARTICĂ LA PROCESUL DE CONSULTARE PUBLICĂ ÎN 4 PAȘI SIMPLI.

Finanțare

SeCoPu a fost creat în cadrul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Componenta 1 - IP14/2019 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale.

Unitatea de Management a Proiectului - UMP

UMP este un compartiment în cadrul Ministerului Culturii, fără personalitate juridică, dar având autonomia administrativă necesară desfășurării activităților ce decurg prin efectul acordurilor de împrumut și al programelor/proiectelor cu finanțare nerambursabilă și rambursabilă

Contact

Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului