Aplicația SeCoPu

Sistemul Electronic CONSULTARE PUBLICĂ - SeCoPu, realizat în cadrul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Componenta 1 - IP14/2019 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, asigură instrumentele necesare Ministerului Culturii pentru a publica online acte normative supuse consultării publice, într-un format intuitiv, organizat pe articole sau paragrafe. Utilizatorii pot formula propuneri/ observații/ comentarii asupra actelor normative, după crearea și configurarea unui cont de utilizator.

Participă la procesul de consultare publică!