Unitatea de Management a Proiectului - UMP

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) a fost înființată în martie 2007, ca o consecință obligatorie a parafării Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului Finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public, ambele în curs de  implementare. Datorită capacității profesionale și activității dinamice demonstrate încă din primul an de funcționare, Unității de Management a Proiectului i-au fost delegate, în plus, atribuții în acord cu decizia strategică adoptată, în decembrie 2010, de Ministerul Culturii, pentru eficientizarea activității de absorbție a fondurilor nerambursabile și rambursabile și de gestionare a acestora la nivelul instituției.

Din punct de vedere administrativ, UMP este un compartiment în cadrul Ministerului Culturii, fără personalitate juridică, dar având autonomia administrativă necesară desfășurării activităților ce decurg prin efectul acordurilor de împrumut și al programelor/proiectelor cu finanțare nerambursabilă și rambursabilă.

Informații suplimentare: www.umpcultura.ro