Finanțare

Platforma SeCoPu  a fost creată în cadrul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Componenta 1 - IP14/2019 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale.

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura coerență și viziune actului decizional în cadrul sectorului cultural, precum și fundamentarea bazată pe dovezi, necesară elaborării politicilor publice, programelor și proiectelor din domeniul culturii.

Informații suplimentare: umpcultura.ro/ssdc